Monday, May 23, 2005

برای بعضی ها

امروز بعد از ظهر اخبار رو که شنیدم که گفت: بعد از نامه ی اقای حداد عادل به رهبر و رهبر به شورای نگهبان تجدید نظردر مورد دکتر معین به عمل آمده
فکر کنم بعد از امیر اولین نفری باشم که این خبر را می نویسم
فقط می خواستم این خبر رو به کسایی مپل کامیار و بقیه که ناراحت بودن بدم
و به کسایی مثل مهرداد بگم که ازخنده غش نکنن

0 comments: