Thursday, March 10, 2005

نظر شما چیست ؟ سرعت یادگیری پسران بیشتر است یا دختران؟

نظر شما چیست ؟ سرعت یادگیری پسران بیشتر است یا دختران؟

دختران!؟

شاید این نظر تا حدی درست باشد. حداقل در مورد شامپانزه های جوان این مسئله صدق میکند! کارشناسان کشف کرده اند در تانزانیا شامپانزه های ماده 2 سال زودتر از جنس نر به فکر استفاده از چوب برای کندن زمین و شکار موریانه ها می افتند

ظاهراً وقتی شامپانزه های نر در حال پشتک زدن و بالاپایین پریدن هستند ماده ها به حرکات مادرشان توجه می کنند. در عوض شامپانزه های نر به احتمال زیاد زودتر از ماده ها شکار کردن را یاد می گیرند. این مسئله در مورد انسانها هم صدق میکند. یعنی دختران مانند شامپانزه های ماده زود تر کار هایی مانند خواندن ونوشتن را یاد می گیرند

0 comments: