Thursday, September 22, 2005

اعتیاد اینترنتی قسمت اول

اعتیاد اینترنتی یکی از مسائلی است که دامن جوانان ما را گرفتهاست و امروزه مسئولان کشور در حال نابود سازی این پدیده در کشورمان می باشند برای این کار اقداماتی نظیر فیلتر کردن سایت ها و مخصوصا وبلاگها و دستگیر کردن عاملان این پدیده کرده اند

کلا اعتیاد به اینترنتی به چند دسته تقسیم میشود که معمولا از طریق کامپیپتر طزریق آن صورت می گیرید و کافی نت ها و مراکز کامپیوتر را می توان از جمله مراکز تولید و توزیع این پیدیده نام برد

اعتیاد اینترنتی :

اعتیاد به چت

اعتیاد به وبگردی

اعتیاد به هک کردن

اعتیاد به وبلاگ

اعتیاد به سایت های س....سی

و......................

که در جلسات بعدی در باره هر کدام به طور مفصل توضی خواهیم داد و با تشکر از

0 comments: