Wednesday, May 04, 2005

ساختن Button های جالب در سه سوت

اگر خیلی جاها دیدید که از

Button

های

استفاده می کنند

برای ساختن این دگمه ها فقط کافی است به سایت زیر رفته

http://www.kalsey.com/tools/buttonmaker

و همچنین برای ساختن

Button

های دیگری

مانند

و

و......................

به سایت زیر بروید

buttongenerator

و همچنین برای ساختن لوگو و دگمه های دیگر به سایت زیر مراجعه کنید

cooltext

comments:

Anonymous said...
10:02 PM
 


make button