Tuesday, March 29, 2005

سیستم نظر خواهی

چند روز پیش رفته بودم داخل هالو اسکن تا از سیستم نظر خواهیش استفاده کنم هالو اسکن برای بلاگر خودکار نصب می شه منم نصبش کردم روی وبلاگم بعد دیدم پیغام زیر رو برای بازدیدکنده ها به عنوان یک نوشته وارد وبلاگ کرده

Haloscan commenting and trackback have been added to this blog.

بعد از اینکه فهمیدم با فارسی مشکل داره به سراغ

Enetation

رفتم و از سیستم نظر خواهیش استفاده کردم حالا به نظرم به جای پیام هالو اسکن باید از پیام زیر استفاده کنم

Enetationcommenting and trackback have been added to this blog.

.بعد می خواستم بگم سیستم نظر خواهیم راه افتاد

0 comments: