Monday, March 21, 2005

لوگو نوروزی گوگل

پس از یک تلاش بزرگ برای وادار کردن گوگل برای عوض کردن لوگوی خود در نوروز این اقدام با موافقت این شرکت روبه رو شد

از آنجا که گوگل جهت اغلب مناسبات بزرگ، لوگوی خود را مطابق با موضوع مربوطه به نمایش می گذارد اما درمورد به نمایش گذاشتن لوگوی خاصی جهت نوروز برنامه ای نداشت

:مشاهده سايت گوگل با لوگوی نوروزی http://www.google.com/intl/fa/ :مشاهده لوگوي نوروز http://www.google.com/logos/persian_newyear05.gif

comments:

sada