Sunday, February 27, 2005

تکان دهنده ترین خبر دنیا

تکان دهنده ترین خبر دنیا

با مانیتور از خود عکس بگیرید

این خبر که چندی پیش در اینترنت پخش شد قیمت تمام دوربین ها و وبکمها را پایین آورد

این پدیده توسط یک ایرانی ایجاد شده است و به وسیله ی نرم افزاری که این شرکت ایرانی ارائه می دهد از این پس همهمی توانند با مانیتور از خود عکس بگیرند

شما می توانید برای تست کردن این نرم افزار به سایت زیر مراجعه کنید و از خود عکس بگیرید

برای عکس گرفتن با مانیتور اینجا را کلیک کنید

فقط بعد از عکس نظرتون رو برام بنویسید

0 comments: